biserica.org:compendium:articole:viata crestina:(no.10-12/2010)


2011

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA

2011

PARISH GENERAL ASSEMBLY

Iubiti membri ai parohiei,

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de DUMINICA, 6 Februarie, 2011, în in biserica (adresa de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

ORDINEA DE ZI
1. Rugãciunea de invocare
2. Apelul nominal
3. Numirea prezidiului
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a Consiliului Parohial (pe 2010)
5. Rapoarte:

a) Preotul paroh
b) Presedintele consiliului
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor
d) Responsabilul cu intretinerea
f) Raportul Casierului Bisericii
h) Aprobarea bugetului pe 2011

6. Recomandãrile Consiliului parohial
7. Alegerea membrilor Consiliului pe 2011 (Comisia de nominare)
8. Alegerea delegatilor si alternantilor la Congresul ROEA (2011-2013)

9. Propuneri şi dezbateri
10. Inchiderea Sedintei

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au achitat membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte pe 2010 (până la data de 31 Decembrie 2010), si care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile prescrise de Regulamente.

Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,
Părintele Constantin Alecse, paroh
Marian Serban, preşedinte

Postare: December 10, 2010

 

Dear Parish Members,

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX, Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, is called to order for Sunday, February 6, 2011, at 1:00 p.m., immediately after the Divine Liturgy and the light luncheon, in the Church (address above):

THE AGENDA IS AS FOLLOWS

1.Opening Prayer
2. Roll-Call
3. Appointment of presidium
4. Approval of the minutes of last Council meeting
5. Reports:

a) Parish priest
b) Parish Council president
c) Ladies Auxiliary president
d) Maintenance chairman
e) Treasurer's report for 2010
f). Approval of the 2011 Budget
6. Recommendations of the council
7. Election 2011 Parish council
(Nominating committee)
8. Election for ROEA Congress delegates (2011-2013)
9. Proposals and discussions
10. Closing of meeting

We invite all of the parish members to attend this meeting and contribute with their constructive ideas to the progress of our parish life. The right to vote at the meetings is held only by the ones who have paid their 2010 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2010 - according to the membership lists submitted and approved by the Episcopate’s office, and fulfill all the conditions prescribed by the by-laws.

Yours in Christ,

Fr. Constantin Alecse, Parish Priest
Marian Serban, President

Posted: December 10, 2010

Viaţa Creştină - alegeţi versiunea dorită