biserica.org:viataduhovniceasca:ghidpastoral:Postul sub ascultare -Temei scripturistic


 

VIAŢA DUHOVNICEASCĂ TRĂITĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

 

2. RUGACIUNEA ÎN BISERICA - RUGACIUNEA DE OBSTE

d. Postul sub ascultare

1. Temeiul scripturistic al postului

Dumnezeu a dat în Rai porunca de a nu mânca din pomul cunostintei binelui si raului, pentru ca omul sa practice virtutea înfrânarii, care este prima masura si conditie a însanatosirii morale.

Omul este chipul lui Dumnezeu (Fac. 1, 26), prin ratiune, vointa, sentiment (Treimea umana) si este asemenea lui Dumnezeu prin sfintenie, care se obtine prin practicarea virtutilor.

Atunci când omul se înfrâneaza în ceea ce priveste mâncarea, el devine stapânul trupului, nu se mai lasa ispitit de el si nu mai este robul lui.

Adam, nesocotind porunca Divina, a amestecat binele cu raul, porunca lui Dumnezeu de a nu mânca si ispita diavolului de a mânca, rezultând pacatul care a adus blestemul lui Dumnezeu si moartea trupeasca. (Rom. 7, 13) Astfel, Adam si Eva au pierdut, prin MÂNDRIA MINTII si POFTA TRUPULUI, comuniunea harica cu Dumnezeu, fiind dezbracati de haina cea tesuta de Dumnezeu - camasa Duhului Sfânt, care i-a protejat pâna la acea data împotriva greutatilor vietii.

Sfintii Parinti ai Bisericii Ortodoxe arata ca lacomia pântecelui este primul pacat capital, din care izvorasc toate patimile. Într-adevar, îmbuibarea duce adesea la betie si lene, iar acestea aprind trupul spre desfrânare.Toate acestea, având nevoie de bani, conduc la furt, înselaciune, avaritie. Cine nu poate dobândi bani se întristeaza, se mânie si invidiaza pe cei care au si, astfel, rezulta pacate mari a caror urmare este moartea sufleteasca si trupeasca.

Postul este, în schimb, spre folosul trupului si al sufletului, pe care le purifica si le întareste prin harul lui Dumnezeu. Din aceste motive si legea Vechiului Testament recomanda postul si arata foloasele lui: “Nu fi nesatios întru toata desertaciunea si nu te apleca spre mîncaruri multe... pentru nesat multi au pierit, iar cel înfrânat îsi va spori viata”. (SIRAH 37, 32-34)

Mântuitorul a postit 40 de zile si 40 de nopti (Mt. 4, 2) si tot El ne învata cum sa postim (Mt. 6, 16-18), pentru ca “diavolul nu poate fi izgonit decât prin post si rugaciune”. (Matei 17, 21) În Noul Testament “Sfintii Apostoli slujeau Domnului, se rugau si posteau”. (Fapt. 14, 23, 13, 2-3; II Cor. 6, 5)


Postul Creştin:

1. Temeiul scripturistic al postului
2. Temeiul patristic şi canonic al postului
3. Cum să postim
4. Treptele postului
5. Felurile postului
6. Durata postului
7. Dezlegări de posturi pentru bolnavi şi suferinzi
8. Foloasele postului
9. Virtuţile medicale ale postului
10. Aspectele terapeutice şi profilactice ale postului în tratamentul afecţiunilor tumorale

11. Terapia prin plante (fitoterapia)
12. Radioul şi televizorul în timpul postului