Fundatia Moldovita ofera cca 1 Million Dolari USA

la construirea noii biserici din Los Angeles

 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - 7 Noiembrie 2004

 

Mai mult de două decade în urmă (1983), marele roman, şi credincios al bisericii drept-măritoare, industriaşul inginer, Prof. Dr. Mihai D. Patrichi, proprietarul Companiei ‘’Networks Electronic’’ din Chatsworth, California, a înregistrat o organizaţie “non-profit”,  Fondaţia Moldovita, în scopul construirii, pe plaiurile Californiene, a ‘’unei replici’’ de biserica, din România, anume Biserica Mânăstirii Moldovita din Nordul Moldovei.

 

 

PS Episcop Nathaniel, şi clericii slujitori (stânga, prim plan) şi Rodica şi Mihai D. Patrichi (dreapta), la rugaciunea de sfinţire a locului.

Fondatorul, şi Presedintele Bordului Director al Companiei Networks Electronic, inginerul prof. Mihai D. Patrichi a cumpărat in 1983 o proprietate, de peste un hectar de pământ, în dealurile Sf. Suzana,  din Chatsworth, Valea San Fernando, California, şi – după  întocmirea planurile de construcţie a Şezământului Moldoviţa - , în 1986 Întâi Statătorul Episcopiei Româneşti dela Vatra Românească din Jackson, Michigan, IPS Arhiepiscop Nathaniel, a fost invitat să sfinţească locul pentru construcţia noii mânăstiri  “Moldovita”.

 

Întreaga comunitate a aşteptat, cu “sufletul la gură”, înălţarea Sfântului Locaş al Mânăstirii Moldoviţa pe plaiurile Californiene.

 

Două evenimente nefericite: recesiunea din 1989-1990 (care a afectat nu numai America, ci întregul Glob), precum şi agravarea sănătăţii fondatorului, inginerul  prof. Mihai D. Patrichi (care s-a soldat cu decesul său în 1995, înainte de a-şi vedea visul împlinit), au dat o întorsătură neprevăzută proiectului de construcţie al Mânăstirii Moldoviţa în Sudul Californiei.  

 

Urmaşii răposatului Mihai D. Patrichi, în dorinţa ferventă de a împlini ’’viziunea’’ fondatorului, cât mai aproape de planurile sale iniţiale, sub directa îndrumare a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nathaniel (membru, şi Preşedinte al Bordului Director al Fondaţiei Moldoviţa), au continuat, cu toată sârguinţa, investigarea resurselor pecuniare, şi a posibilităţilor practice de a împlini acest proiect.

 

Concluzia finală:

 

Imposibilitatea implinirii proiectului în condiţiile prezente; Necesitatea schimbării traiectoriei de gândire şi acţiune.

 

În şedinţa anuală a Bordului Director - Luni 4 martie 2002 - şedinţă de re-organizare a Bordul, la care IPS Arhiepiscop Nathaniel a fost ales Chairman, precum şi la şedinţele ulterioare, sub îndrumarea avocaţilor californieni, s-a ajuns la concluzia de a se purcede cu procedura de “dizolvare a Fondaţiei Moldoviţa”, şi dispersarea asetelor (fonduri lichide şi estate), potrivit legilor federale în vigoare.

 

În final, la ultima Şedinţă a Bordului Director al Fondaţiei Moldoviţa, din 11 Iulie 2002 (unde au fost prezentate, discutate şi votate rapoartele financiare ale Fondaţiei, pe perioadă 1996-2001, verificate şi prezentate, de o Firmă Publică de Auditare din Beverly Hills), s-a votat Dizolvarea Fondaţiei,  şi adoptarea unui Agreement de Distribuire a Fondurilor  “organizaţiei dizolvate” (transferate la data dizolvării în conturile Episcopiei ROEA), către parohia Sfânta Treime din Los Angeles, California, împlinindu-se, între altele, următoarelor condiţii:

 

1.Numitul Beneficiar (Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, California) va trebui să aibă toate aprobările primăriei, şi să înceapă construcţia Biserici, în stilul Moldoveţei, în timp de 3 ani dela aceasta dată, şi să dovedească faptul că are fondurile necesare care, în combinaţie cu fondurile primite dela “Fondaţie Moldoviţa” să duca la bun sfârşit proiectul de construire al (replicii) Bisericii Moldoviţa, în Sudul Californiei (Agreement p.4-5);

 

2.Numitul Beneficiar (Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, California) va trebui să dovedească Arhitectului desemnat - Michelle Ertzan – faptul că, în planurile arhitecturale a incorporat, în mod adecvat,  “stilului Moldoviţei” (Agreement p. 5);

 

3.Desemnarea unei “lespezi memoriale”, în memoria fondatorului, Mihai D. Patrichi; text ce va trebui să fie aprobat de dna Rodica Patrichi, soţia defunctului Mihai D. Patrichi (Agreement p. 5);.

 

4.Beneficiarul va construi replica Bisericii Moldoviţa în Metropola Los Angeles (Agreement p. 5);.

 

5.In eventualitatea că numitul Beneficiar (Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, California) nu va împlini aceste condiţii, şi altele ce vor fi impuse de către ROEA  (Agreement p. 5-6), atunci - IPS Arhiepiscop Nathaniel -  ROEA va avea latitudinea să distribuie fondurile “MCOR” - (Fondaţia Moldovita) - la “altă Biserică, oriunde pe Continent American, care va împlini condiţiile acestui agreement (Agreement p. 6: 6);

 

Biserica Ortodoxă Română “Sfânta Treime”, Los Angeles, California, a acceptat cu gratitudine condiţiile Bordului Director al Fondaţiei Moldoviţa, mai sus menţionate, şi continuă să împlinească aceste condiţii, până la încheierea întregului proiect de construire a “replicii” Bisericii Moldoviţa.

 

Biografia Fondatorului (Limba Română): Mihai D. Patrichi

 

Biografia Fondatorului (Limba Engleză) : Mihai D. Patrichi

 

Sumar din  activitatea Fondatorului: Mihai D. Patrichi