Părintele Nostru Arhimandrit Roman Braga

 

SCURTA BIOGRAFIE

 

Părintele Roman Braga este un călugăr ortodox român, deosebit de oricare alt călugăr, pentru simplul fapt că n'a vietuit călugăria în vreun schit sau mănăstire si n'a cunoscut altă chilie decât celula închisorilor dar mai ales cămara cea de sus a inimii. Iar dacă călugăria ar însemna trăirea în Hristos, Părintele Roman si-a supt duhovnicia întâi din sânul mamei sale, care odată cu hrana laptelui i-a dat din duhul smereniei, a evlaviei si a iubirii de Dumnezeu care a stăpânit-o toată viata, si mai apoi de la călugării mănăstirii Condrita, din nordul Basarabiei, în vecinătatea căreia s'a si născut în 1922, Aprilie 2.

Inainte de a citi Abecedarul, a citit psalmii în cirilică La 12 ani este frătior la mănăstirea Căldărusani de lângă Bucuresti, ca în anul următor să urmeze seminarul la Cernica.

 

După desfiintarea acestuia de către Antonescu este transferat la Seminarul Central din Bucuresti, iar ultimul an îl sfârseste la seminarul teologic din Chisinău. Intorcându-se în Bucuresti, între 1943 si 1947 urmează atât cursurile Facultătii de Litere si Filosofie cât si cele ale Institutului Teologic.

 

In 1948 este arestat pe motivul că ar fi ajutat un legionar. Trimis la Pitesti, trece prin toată teroarea ''reeducării'', dar în întunericul celulei află lumina vorbirii si împăcării cu Dumnezeu. De la Pitesti, este trimis în lagărele de la ''Canal.''

 

Acolo, întâlneste pe călugărul Evghenie Hulea, o figură de Pateric după mărturia Păr. Roman, decisivăĘpentru hotărîrea de a se călugări. Eliberat în 1954, cu domiciliul fortat în Bucuresti, merge totusi pe ascuns la Iasi, unde Mitropolitul Sebastian Rusanu îl călugăreste si îl hirotoneste întru diaconie.

 

In 1959 este din nou arestat, anchetat timp de un an de zile, căutându-i-se închipuite învinuiri, pentru ca până la urmă să fie încadrat în ''grupul'' Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim, la care participase în anii studentiei. Osândit la 18 ani de puscărie, lucrează în lagărele din Delta Dunării până în 1964, când este eliberat cu prilejul unei amnistii generale a prizonierilor politici. Intors la Iasi, Mitropolitul Iustin Moisescu nici nu-l ia în seamă si practic îl izgoneste din Eparhie.

 

Incepe lungul pelerinaj al călugărului diacon Roman Braga prin toate Episcopiile si Mitropoliile României, cunoscut fiind de toti si izgonit fiind de toti.

 

Ca să-i dea de lucru, trebuia să fie preot. Ca să-l preotească trebuia aprobarea Ministerului Cultelor prin care ''Guvernul si Partidul'' comunist controla activitatea întregului cler. Si tuturor ierarhilor le era frică să hirotonească pe un fost ''puscărias politic''.

 

De aici nu urmează că toti ''inspectorii'' de la Culte erau călăi. Asa se face că în 1964, Dumnezeu îi scoate în cale pe unul din cei ''buni'' care-i dă episcopului Valerian Zaharia aprobarea să-l preotească.

 

La 1 Ianuarie 1985 este instalat ca preot la Negresti, apoi mutat la Sârbi, apoi chemat la Patriarhie si trimis ca misionar în Brazilia. In 1972 Episcopul Valerian Trifa îl cheamă la Vatra si restul este istorie cunoscută de toată lumea.

 

Cu acestea nu s'a arătat decât coaja vietii Părintelui Roman. Miezul ei duhovnicesc trebuie aflat în anii seminarului de la Cernica clăditi pe aceia ai copilăriei de la Condrita si definitivati, modelati de călugărul Evghenie Hulea de la ''Canal.''

 

Orice cinste omenească s'ar acorda Părintelui Roman pentru ''duhovnicia'' sfintiei sale, sună ciudat, deoarece viata sa jertfită lui Dumnezeu nu o poate cinsti decât binecuvântarea Celui Căruia i s'a jertfit.

 

Totusi, la initiativa Prea Sfintitului Episcop Nathaniel, Mitropolitul Theodosie al Bisericii Ortodoxe în America i-a acordat o Gramată Sinodală si o medalie a Sf. Inocent, din bronz. Pe aceea de aur a Duhului Sfânt, Dumnezeu i-a dat-o de mult.

 

Article:

 

1.

Bate-vor Pastorul, şi se va risipi turma

2.

About Conversion – Ask The Priest

3.

O critică bine-meritată

4.

Cerberii Sfantului Potir - Despre Impartasanie si Spovedanie

5.

Argumente la Alegerea de Episcop

 

CĂRŢI:

 

Pe Drumul Credintei.

 

Arhimandrit Roman Braga. Absolvent al Facultătii de Teologie din Bucuresti, cu mentiunea "magna cum laude" si apoi absolvent al Facultăii de Litere si Filozofie, precum si al Seminarului Pedagogic Titu Maiorescu, Preotul Roman Braga i-a dedicat întreaga lui vită în a sluji pe Dumnezeu. Prin armonia si cumpă tarea cugetării, prin ascendentul moral si marele talent duhovnicesc, cât si pentru exemplul său de totală dăruire în slujba Bisericii si a oamenilor, acest Apostol al lui Hristos se impune ca o nobilă întrupare a unui om superior, care stie instinctiv să armonizeze gândul cu gestul, să adapteze teoria la practic si să transforme golgota suferintelor în optimism si seninătate.

 

 

Viaţa Creştină este publicaţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta Treime” din Los Angeles, California. Rector: Very Rev.Fr. Constantin Alecse. 

3315 Verdugo Road, Los Angeles, California 90065 - Statele Unite ale Americii

Tel. (323) 255-8583 *  (818) 365-4274 – Cell. (818) 388-5483

 E-mail: preot@biserica.org

 

HOME